Ačkoliv je paměťovka G. J. Mendela vyprodána, Společně, o.p.s. se rozhodla dodatečně uvolnit do prodeje část svých paměťovek k příležitosti Slavnostního otevření skleníku G. J. Mendela, které se koná 12. listopadu 2022.

Paměťovku si můžete objednat zde.

Vydáním pamětního tisku v podobě bankovky („paměťovka“) G. J. Mendela slavíme 200. výročí jeho narození.
Vydávají jej České dukáty ve spolupráci se Společně, o.p.s., koordinátorem oslav.
Paměťovka je vydána v celkové emisi 2 500 kusů. Cena za kus je 2 490 Kč. Emise je rozdělena do pěti sérií A,B,C,D,E po 500 ks. Autorem výtvarného návrhu, liniových kreseb a ocelorytiny portrétu Mendela je ak. mal. Rudolf Cigánik. Autorem digitálního zpracování je Stanislav Trokšiar.
OBJEDNAT PAMĚŤOVKU G. J. MENDELA
Paměťovka
Mendel bankovka

Lícové straně dominuje portrét Gregora Johanna Mendela. Vědce, který je v zahraničí stavěn na roveň Charlesi Darwinovi a jehož profesní život je spojen s Brnem. Paměťovka pracuje s motivy podstatnými pro jeho život a průkopnickou práci. Tou je jeho studie Pokusy s rostlinnými hybridy z roku 1865, jejíž rukopis vlastní brněnské augustiniánské opatství. Část faksimile je na horní straně tisku.

Kněz, přírodovědec, meteorolog, ale také vášnivý včelař – tuto Mendelovu záslužnou aktivitu znázorňují tři včely. V podkresu je rytina hrachu setého, rostliny, na níž Mendel zkoumal svou teorii dědičnosti.

Žluté kuličky, levitující vlevo nad ilustrací živé mikroskopické struktury, jsou drobné hrášky, jejichž náhodný rozptyl je vygenerovaný speciálním softwarem. Z části plní na paměťovce ochrannou funkci a zároveň graficky vyobrazují proměnu v procesu vývoje rostlin.
Vpravo poznáváme šroubovici DNA a hvězdičky jsou znázorněním Mendelova „Zákona o náhodné segregaci genů“. Tento motiv bude fungovat jako průtisková značka na bankovkách.

Na rubu výrazně vystupuje do popředí bazilika Nanebevzetí P. Marie, součást brněnského augustiniánského opatství, která stojí na místě nejstaršího kostela na Starém Brně. Celý půdorys kláštera, v němž se J. G. Mendel roku 1843 stal novicem a později opatem, najdeme vlevo nahoře.
Řád Franze Josepha III. třídy (hodnost komtur), jehož vyobrazení půdorys částečně překrývá, byl Gregoru Mendelovi udělen roku 1872 za zásluhy o vědecké poznání.
Sv. Augustin, autor augustiniánské řehole, je zde zobrazen s atributy – planoucím srdcem a otevřenou knihou.
K tomu se váže moto „One Mind One Heart“. Odkazuje k několika biblickým citátům a nabádá, abychom byli společností „jedné duše a jednoho srdce“.